Autorizații

Lista autorizațiilor

 

- Autorizația sanitară de funcționare

- Autorizația de mediu

- Autorizația de securitate la incendiu

- Autorizația de studii clinice

- Autorizația de funcționare a farmaciei