Servicii hoteliere

Spitalul are posibilitatea oferirii de servicii hoteliere pacientilor

care nu necesita internare continua, la solicitarea acestora.


.