Criterii de recunoaștere a rezultatelor investigațiilor efectuate în alte unități sanitare

Criteriile stabilite de Consiliul Medical sunt:

- Toate unitățile aflate în contract cu casele județene de asigurări de sănătate

- laboratoarele de analize medicale acreditate Renar

- Laboratoarele de imagistică acreditate ISO